Hofte

Hoften er et område hvor det både i ung og voksen alder kan oppstå skader og plager. Plagene kan komme av en skade, ved at treningsbelastningen overgår kroppens tåleevne eller på grunn av genetikk og alderdom.  Hofteleddet er det største og mest stabile leddet i kroppen. På grunn av hoftens utforming og dype beliggenhet har leddet meget god stabilitet.

Ved skader og plager i denne regionen vil det ofte påvirke oss og gi smerter/ubehag ved gange, sitting og det å stå i ulike posisjoner, ofte er det også smertefullt å ligge på siden. Hoftesmerter kan gi referert smerte til bekken, korsrygg, lår, lyske og kne. Det er derfor vanlig at disse områdene undersøkes samtidig, med mindre det er et direkte traume mot hoften.

De vanligste skadene og plagene vi ser fra hofteregionen er muskelsmerter (myalgier), hofteartrose og hofteleddsartritt(leddbetennelse), slimposebetennelse, muskelstrekker, senebetennelser i hofte, lår, mage eller lysk.

Naprapati Stavanger

Diagnostikk

Det er viktig å kunne utelukke om smerten kommer fra andre strukturer enn hoften, for eksempel rygg eller bekken. Samtale og grundig undersøkelse vil i mange tilfeller gi en eller flere mulige diagnoser ift hofteplagene. Ultralyd benyttes ofte for å avkrefte/bekrefte en hypotese.

Ved behov henvises man videre til annen billeddiagnostikk eller ytterlige undersøkelser. Debut av skade/smerte, varighet, alder, direkte traume, smertekarakteristikk (skarp, murrende, nattlig smerte, liggesmerte etc), samt klikkelyder og låsningsfenomen er nyttig informasjon som ofte gir oss en pekepinn på hva slags strukturer som er involvert.

Behandling

Behandling består hovedsakelig av midlertidig avlastning fra utløsende aktivitet, samt styrke- og bevegelighetstrening av sete- og lårmuskulatur. Funksjonelle svakheter i hofte, mage, rygg, knær og føtter kan ofte med fordel korrigeres. Det samme gjelder gang og løpsmønster. Screening av slike faktorer kan man få hjelp til av fagkyndig personell på klinikken.

Manuell behandling kan også være til stor hjelp for å lindre og redusere symptomene, slik at hoften gradvis kan belastes mer.

Eksempler på behandling:

Informasjon og rådføring

Tilpasset og veiledet trening og aktivitet

Avspenningsøvelser for hoftestabiliserende muskulatur

Mobilisering og manipulasjon av ledd

Nervemobilisering, traksjon

Muskulær behandling (tøyning, nåler)

Ultralydveiledet trykkbølgebehandling eller dry needling

Ultralydveiledet injeksjonsterapi

Såletilpasning

Prognose

Grunnet hoftens rolle i kraftoverføring fra øvre til nedre del av kroppen vår, er det ikke alltid like lett å avlaste hoften slik at plagene går over av seg selv. Med tilpasninger og justeringer ift aktivitetsnivå og trening kan man allikevel ofte komme langt med en konservativ tilnærming. Terapeuten din vil bidra med å gi deg et tilpasset opplegg ut i fra dine forutsetninger.

Få hjelp med dine plager