Helsepersonell

For helsepersonell

Nor Klinikken har faglig samarbeid med helsepersonell på en rekke legekontorer og andre fysikalske institutter og klinikker. Er du henviser eller annet helsepersonell som ønsker å anbefale en av dine pasienter til utredning eller behandling ved Nor Klinikken så ber vi deg merke deg følgende rutiner:

Henvisning/rapport

Vi ønsker at alle pasienter som skal undersøkes ved vår klinikk får med seg en rapport fra henvisende part. Dette kan være i form av en formell henvisning eller en journalutskrift eller liknende. Denne kan også sendes til oss i forkant via epost eller post. Husk å be om pasientens samtykke før pasientopplysninger sendes via epost for å opprettholde kravene til datatilsynet. Rapport kan også anonymiseres ved å legge inn initialer og fødselsdato som navn i epost og rapport.

Rapport tilbake etter undersøkelse

Rapport fra undersøkelsen sendes alltid til henvisende part samt rutinemessig til pasientens fastlege om dette er hensiktsmessig. Eventuell behandling som igangsettes på Nor Klinikken i forbindelse med vår undersøkelse gjøres i samarbeid med henvisende helsepersonell. Vi ber derfor om at ønsket fremdriftsplan skisseres ut i henvisningen til oss slik at vi har informasjon tilgjengelig om dette når vi møter pasienten.

Pasienten henvises alltid tilbake

I forbindelse med vår undersøkelse og evt behandling, vil det som regel være behov for oppfølgende konsultasjon og behandling/rehabilitering. Der det er mulig så henvises pasienten tilbake til sin primærkontakt eller henvisende behandler for dette. Vår ambisjon er å kun bidra med det vi har spesialkompetanse på. Videre konservativ behandling gjøres best hos den behandler som har henvist pasienten til oss, og vil tilstreber oss derfor å bruke lokal kompetanse der det er mulig. Du kan være trygg på at ingen pasient vil bli værende i vårt behandlingssystem om dette ikke er avtalt på forhånd av deg som henviser til oss, og der dette er hensiktsmessig faglig sett.

Hva ønsker vi å vite på forhånd?

Vi ønsker informasjon om foreløpig diagnose eller arbeidsdiagnose i henvisningen til Nor Klinikken. Vi ønsker også informasjon om hvilke tiltak som evt er forsøkt og hvilken effekt man har registert i den forbindelse. Vårt team vil som regel undersøke pasienten først uten kjennskap til tidligere diagnose og behandling, for så å konferere tidligere rapporter og evt bildediagnostikk som et ledd i utredningen.